Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
12/07 09:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
13/07 14:00 Anh VP HN UNIVERSITY OF LEEDS
18/07 14:00 Anh VPHN LINCOLN, UNIVERSITY OF
19/07 09:30 Anh VP HN HULL, UNIVERSITY OF
26/07 10:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
23/10 14:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
12/10 14:00 Mỹ VP HCM Saint Leo University
25/09 15:00 Anh VP HCM BRIGHTON, UNIVERSITY OF
11/09 09:30 Mỹ VP HCM INTO
25/09 10:00 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
25/09 09:00 Anh VP HCM HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
22/09 09:00 Anh VP HCM NORTHAMPTON, UNIVERSITY OF
24/08 14:00 Canada VP HCM FANSHAWE COLLEGE
24/08 16:00 Mỹ VP HCM Laureate International University
20/08 14:00 Anh VP HCM UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
16/08 10:00 Mỹ VP HN STUDY GROUP US
15/08 11:00 Anh VP HN University of Strathclyde

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến