Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
09/10 14:00 Anh VP HCM OXFORD INTERNATIONAL
05/10 13:30 Anh VP HCM GLOUCESTERSHIRE , UNIVERSITY OF
05/10 11:00 Anh VP HN ESSEX, UNIVERSITY OF
05/10 09:00 Anh VP HN OXFORD INTERNATIONAL
05/10 15:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
02/11 13:35 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
06/10 14:00 Anh VP HN UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
09/10 18:00 Anh VP HCM NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
27/09 10:30 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
04/10 14:00 Anh VP HN SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
03/10 09:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
04/10 10:00 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
03/10 11:00 Anh VP HCM QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
02/10 12:00 Anh VP HCM UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
02/10 10:00 Anh VP HCM SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
02/10 16:30 Anh VN HN LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
27/09 15:30 Anh VP HN LINCOLN, UNIVERSITY OF
26/09 10:00 Anh VP HCM LINCOLN, UNIVERSITY OF
28/09 10:00 Anh VP HN QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
01/08 10:30 Anh VP HCM NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
07/08 10:00 Anh VP HCM NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
04/08 10:00 Anh VP Hà Nội NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
27/07 10:00 Anh VP Hà Nội NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
15/06 10:00 ANH VP HCM ESSEX, UNIVERSITY OF
12/06 16:00 ANH VP Hà Nội ESSEX, UNIVERSITY OF
09/06 16:00 ANH VP HCM KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES
06/06 15:30 ANH VP Hà Nội QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
05/06 15:00 ANH VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
05/06 11:00 ANH VP HCM QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
29/05 15:00 Mỹ VP HN NAVITAS
29/05 14:00 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
27/05 09:30 Úc VP HCM JAMES COOK UNIVERSITY BRISBANE
25/05 09:30 Anh VP HCM BELLERBYS COLLEGES
20/05 09:30 Mỹ VP Hà Nội CONCORDIA UNIVERSITY CHICAGO
12/05 14:30 Úc VP Hà Nội TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KAPLAN
11/05 10:00 Anh VP Hà Nội NAVITAS

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến