Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
22/04 09:30 Mỹ VP HCM
21/04 14:30 Anh VP Hà Nội BELLERBYS COLLEGES
11/04 14:00 Anh VP HCM SUSSEX, UNIVERSITY OF
05/04 15:00 Anh VP Hà Nội SUSSEX, UNIVERSITY OF
03/04 14:30 Anh VP Hà Nội QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON
30/03 13:30 Anh VP Hà Nội LINCOLN, UNIVERSITY OF
28/03 16:00 Anh VP Hà Nội EXETER, UNIVERSITY OF
26/03 09:30 Anh VP Hà Nội BRIGHTON, UNIVERSITY OF
23/03 16:00 Anh VP HCM NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
22/03 13:30 Canada VP Hà Nội FANSHAWE COLLEGE
21/03 14:00 Anh VP Hà Nội NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
10/03 15:30 Anh VP HCM NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
10/03 10:00 Anh VP Hà Nội OXFORD INTERNATIONAL
09/03 14:00 Anh VP Hà Nội WESMINSTER, UNIVERSITY OF
09/03 10:00 Anh VP Hà Nội BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
06/03 15:45 Anh VP HCM SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
08/03 09:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
07/03 10:00 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
07/03 14:00 Anh VP HCM SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
01/03 15:09 Anh VP Hà Nội HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
06/03 10:00 Anh VP HCM ESSEX, UNIVERSITY OF
06/03 10:00 Anh VP Hà Nội ESSEX, UNIVERSITY OF
02/03 13:30 Anh VP Hà Nội SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
02/03 14:30 Anh VP Hà Nội QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
22/02 14:00 Anh VP Hà Nội LINCOLN, UNIVERSITY OF
15/12 10:00 Canada VP Hà Nội FANSHAWE COLLEGE
06/12 10:00 Canada VP HCM FANSHAWE COLLEGE
18/10 10:44 Canada VP Hà Nội Pembina Trails School
14/12 15:00 Úc VP Hà Nội QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
29/11 15:00 Mỹ VP Hà Nội SAN JOSE STATE UNIVERSITY
22/11 14:00 Mỹ VP HCM VERMONT, UNIVERSITY OF
28/10 15:00 Mỹ VP Hà Nội KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES
27/09 15:00 Mỹ VP Hà Nội OREGON STATE UNIVERSIY
22/09 14:00 Mỹ VP Hà Nội JAMES MADISON UNIVERSITY
19/12 15:00 Mỹ VP Hà Nội MARSHALL UNIVERSITY
08/12 10:00 Mỹ VP HCM TEMPLE UNIVERSITY

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến