Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
31/05 11:00 Anh VP HN INTO
21/03 10:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
14/03 14:00 Anh VP HCM SUSSEX, UNIVERSITY OF
12/03 16:00 Anh VP HN ESSEX, UNIVERSITY OF
08/03 09:30 Canada VP HN International College of Manitoba
07/03 14:00 Anh VPHCM WESTMINSTER UNIVERSITY
06/03 16:00 Anh VP HN LINCOLN, UNIVERSITY OF
05/03 16:00 Anh VP HCM ST ANDREW’S CAMBRIDGE COLLEGE
05/03 10:00 Anh VP HCM COVENTRY UNIVERSITY
04/03 14:00 Anh VP HCM Herforshire University
04/03 14:00 Anh VP HCM LINCOLN, UNIVERSITY OF
01/03 14:30 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
01/03 14:30 Anh VP HN SUSSEX, UNIVERSITY OF
01/03 14:30 Anh VPHN BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
13/12 10:30 Anh VP HN ST ANDREW’S CAMBRIDGE COLLEGE
07/12 10:00 Anh VP HN COVENTRY UNIVERSITY
26/11 09:30 Anh VP HN HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
16/11 14:30 Anh VP HCM BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
19/10 11:00 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
09/10 10:00 Canada VP HN Lambton College of Applied Arts and Technology
04/10 14:00 Anh VP HN University of Strathclyde
03/10 14:30 Anh VP HN SHEFFIELD, THE UNIVERSITY OF
03/10 11:30 Anh VP HN SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
02/10 14:00 Anh VP HN NORTHAMPTON, UNIVERSITY OF
27/09 15:30 Anh VP HN BRIGHTON, UNIVERSITY OF
21/09 13:30 Anh VP HN OXFORD INTERNATIONAL
21/09 11:30 Anh VP HN GREENWICH, UNIVERSITY OF
21/09 14:30 Mỹ VP HN NAVITAS
23/10 14:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
12/10 14:00 Mỹ VP HCM Saint Leo University
25/09 15:00 Anh VP HCM BRIGHTON, UNIVERSITY OF
11/09 09:30 Mỹ VP HCM INTO
25/09 10:00 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
25/09 09:00 Anh VP HCM HUDDERSFIELD, UNIVERSITY OF
22/09 09:00 Anh VP HCM NORTHAMPTON, UNIVERSITY OF
24/08 14:00 Canada VP HCM FANSHAWE COLLEGE

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến