Đăng ký nhận học bổng
Nhập ngày tháng năm sinh
Danh sách học bổng
Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Anh UNIVERSITY OF LINCOLN Đại học UNIVERSITY OF LINCOLN 5000 GBP
Anh UNIVERSITY OF NOTTINGHAM Đại học UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 20% - 100% học phí
Anh Sheffield Hallam University Đại học Sheffield Hallam University 50%
Anh University of Northampton Đại học University of Northampton 50% học phí
Anh International student Đại học Derby 10%
Anh Dean's Scholarships Đại học University of East London 100%
Úc University of Newcastle Postgraduate Research Scholarship (UNRS External) Đại học Newcastle International College Living allowance
Úc Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships Đại học Newcastle International College Tuition fees
Úc Foundation Studies scholarship Đại học RMITUniversity, Melbourne, VA $4000
Úc International Postgraduate Research Scheme (IPRS) and La Trobe University Fee Remission Research Scholarship (LTUFRRS) Đại học La Trobe University, Melbourne, VA 100% tuition fees
Úc USC International Postgraduate Research Scholarship Đại học University of the Sunshine Coast, QL Annual course cost
Úc International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Đại học James Cook University, Townsville, QL Tuition fees + Living allowance
Úc Faculty of Education Tasmanian International Scholarship (TIS) Đại học University of Tasmania, Hobart, TAS 25% tuition fees
Úc ANU International University Scholarship Đại học Australia Nation University 100% tuition fees
Úc Honours Scholarship Đại học University of Western Sydney (UWS) $5,000
Úc Business PhD Scholarships Đại học University of Technology Sydney (UTS)
Úc Business Honours Scholarships Đại học University of Technology Sydney (UTS) $5,000
Úc International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) Đại học The University of Sydney 100% tuition fees
Úc ydney Achievers International Scholarships (Undergraduate) Đại học The University of Sydney AUD$10,000
Úc Sydney Achievers International Scholarships (Postgraduate) Đại học The University of Sydney AUD$10,000
Úc Faculty of Architecture Dean's International Merit Scholarships Đại học The University of Sydney $1000
Úc Vice-Chancellor's International Scholarships Đại học Macquarie University, Sydney AUD$10,000
Úc Partial Tuition Scholarships Đại học University of Wollongong, NSW 25 % tuition fee

1 2 3
Vietint - Nhà tư vấn du học hàng đầu - 14/07/2020 - 11:16
Vietint - Nhà tư vấn du học hàng đầu - 08/07/2020 - 14:25
Vietint - Nhà tư vấn du học hàng đầu - 06/07/2020 - 14:30
Vietint - Nhà tư vấn du học hàng đầu - 03/07/2020 - 16:30
Vietint - Nhà tư vấn du học hàng đầu - 30/06/2020 - 13:58

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến