University of Northampton

University of Northampton
Học bổng 50% khi du học tại Anh của trường Đại học Northampton dành cho các bạn sinh viên du học cùng Vietint 2018   


VÌ SAO CHỌN ĐẠI HỌC NORTHAMPTON? 

School of The Arts

•         99% sinh viên hài lòng chuyên ngành Art and Design (Complete University Guide, 2015)
•         96% sinh viên hài lòng chuyên ngành English (Complete University Guide, 2015)
•         Xếp thứ 2 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Art and Design (Complete University Guide, 2015)
•         Xếp thứ 10 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Drama, Dance and Cinematics  (Complete University Guide, 2015)
•         Top 5 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành English (Complete University Guide, 2015)
•         Top 5 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Art (Guardian University Guide, 2015)
•         Top 10 về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Design and Craft (Guardian University Guide, 2015)
•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Journalism, Publishing and PR (Guardian University Guide, 2015) 

 


Northampton Business School

•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism (Complete University Guide, 2015)
•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Marketing (Complete University Guide, 2015)
•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành in Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism (Complete University Guide, 2015) 


 


School of Social Sciences

•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Social Policy (Complete University Guide, 2015)
•         Top 20  về mức độ hài lòng của sinh viên chuyên ngành Sport Science (Guardian University Guide, 2015

 


School of Education

•         Top 10 tại UK (Complete University Guide, 2015)
•         Hợp tác với hơn  400  trường và cơ sở giáo dục tại Anh và thế giới
 
Danh tiếng vững chắc của trường về chất lượng giảng dạy cao, cơ hội tiến hành các nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và đặc biệt chú trọng vào ứng dụng thực tế các khái niệm đã học giúp sinh viên có được các kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân có giá trị là những lý do chính khiến trường Đại học Northampton được sinh viên nước ngoài yêu thích.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến