Đăng ký nhận học bổng
Nhập ngày tháng năm sinh
Danh sách học bổng
Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Úc Faculty of Architecture Dean's International Merit Scholarships Đại học The University of Sydney $1000
Úc Engineering & IT Scholarships Đại học The University of Sydney
Úc Vice-Chancellor's International Scholarships Đại học Macquarie University, Sydney AUD$10,000
Úc Partial Tuition Scholarships Đại học University of Wollongong, NSW 25 % tuition fee
Úc University of Newcastle International Postgraduate Research Scholarships (UNIPRS) Đại học The University of Newcastle, NSW Tuition fees
Úc Division of Health Sciences undergraduate scholarships and grants Đại học University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $15,000
Úc Division of Information Technology, Engineering and the Environment undergraduate scholarships and grants Đại học University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $18,000
Úc Faculty of IT English Language Program Scholarship (for Vietnam students) Đại học Monash University, Melbourne, VA $5000
Úc Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Úc Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Úc Monash International Merit Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA $10,000
Úc Monash International Leadership Scholarship Đại học Monash University, Melbourne, VA 100% tuition fees
Úc Merit (academic achievement) scholarships Đại học Monash University, Melbourne, VA
Úc Undergraduate civil engineering scholarship Đại học La Trobe University, Melbourne, VA $20 000
Úc Scholarships for international undergraduate students Đại học The University of Sydney
Úc Australia Awards Scholarships Đại học The University of Queensland, Brisbane, QL 100% tuition fees + other expense
Úc Triple Crown Scholarship Đại học Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, QL 25% tuition fees
Úc International Academic Excellence Award Đại học University of Technology Sydney (UTS) $ 2,000
Mỹ Dean Grants & Scholarships Đại học Dean College
Mỹ Academic Scholarships Đại học Manhattan College
Mỹ Special Talent Awards Đại học Manhattan College
Mỹ Postgraduate Scholarships Đại học Pace University
Mỹ Undergraduate Scholarship Đại học Pace University

1 2 3 4 5 6

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến