Thư cảm ơn của bạn Nguyễn Diệu Linh - Học viện Quản lý ICMS, Sydney, Úc
Những ngày đâu tiên xa nhà mình vẫn chưa thể nào thích ứng được nhưng dần dần mình cảm thấy Úc là đất nước tuyệt vời.
Vietint để lại trong mình nhiều ấn tượng và tình cảm, trong đó người đặc biệt nhất đối với mình là chị Dung.
Vietint có tác phong làm việc nghiêm túc và cẩn thận. Trong thời gian làm hồ sơ cho con, tôi đã được hỗ trợ rất nhiệt tình.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến