NGUYỄN NGỌC ÁNH - FLEMING COLLEGE

NGUYỄN NGỌC ÁNH - FLEMING COLLEGE
Du học sẽ cho bạn một bản lĩnh vững vàng. Mình còn nhớ như in lần đầu tiên mình cùng tụi bạn lạc đường tại Toronto, trong người không có một động, cũng không có lấy một người quen tại thành phố này.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến