Tiếp theo bài phỏng vấn trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những kinh nghiệm và bí quyết của 2 bạn Trang và Quỳnh về quá trình "săn"...
Trường: University of Greenwich. Thành tích: Học bổng 911
Trường: University of Liverpool. Thành tích: Học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ
Trường: Đại học Glasgow. Thành tích:  Đạt học bổng University Trust International Leadership
Trường: University of Sheffield. Thành tích: Học bổng 100% học phí thạc sỹ và tiến sĩ
Trường: Đại học Southampton. Thành tích: Tốt nghiệp Distinction
Trường: Đại học Nottingham. Thành tích: Học bổng 100% học phí
Trường: Đại học Sheffield Hallam. Thành tích: Học bổng 100% học phí và 4,000 bảng sinh hoạt phí
Trường: Sheffield Hallam University Thành tích: Học bổng 100%
Trường: CATS College. Thành tích: Học bổng 50%
Trường: Bournemouth University Thành tích: Học bổng 100%

1 2

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến