VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
09/10 14:00 Anh VP HCM OXFORD INTERNATIONAL
05/10 13:30 Anh VP HCM GLOUCESTERSHIRE , UNIVERSITY OF
05/10 11:00 Anh VP HN ESSEX, UNIVERSITY OF
05/10 09:00 Anh VP HN OXFORD INTERNATIONAL
05/10 15:00 Anh VP HN NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
02/11 13:35 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
06/10 14:00 Anh VP HN UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
09/10 18:00 Anh VP HCM NOTTINGHAM, THE UNIVERSITY OF
27/09 10:30 Anh VP HN SHEFFIELD HALAM UNIVERSITY
04/10 14:00 Anh VP HN SOUTHAMPTON, UNIVERSITY OF
03/10 09:00 Anh VP HCM BANGOR UNIVERSITY
04/10 10:00 Anh VP HN BANGOR UNIVERSITY
Trường: UNIVERSITY OF LINCOLN
5000 GBP
Trường: UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
75% - 100% học phí
Trường: Birbeck
£2,000
Trường: Bournemouth University
50% học phí
Nếu đi du học Mỹ bạn sẽ học ngành gì? Hơn 80%  các bạn được hỏi đã trả lời các ngành liên quan đến Kinh tế và CNTT . Du học ngành thú y – đã bao giờ bạn nghĩ đến ? Một lựa chọn du học khá thú vị và mới mẻ phải không?

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến