VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

- Tên nước: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (United States of America); - Tên thường gọi: Mỹ - Ngày quốc khánh: 4/7/1776 (Ngày Độc lập khỏi Anh) - Thủ đô: Washington D.C
Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
15/03 11:10 Mỹ VP HCM INTO
29/05 15:00 Mỹ VP HN NAVITAS
20/05 09:30 Mỹ VP Hà Nội CONCORDIA UNIVERSITY CHICAGO
11/05 15:30 Mỹ VP Hà Nội CATS COLLEGE
05/05 16:30 Mỹ VP HCM UNIVERSITY OF ARIZONA
22/04 09:30 Mỹ VP HCM CONCORDIA UNIVERSITY CHICAGO
29/11 15:00 Mỹ VP Hà Nội SAN JOSE STATE UNIVERSITY
22/11 14:00 Mỹ VP HCM VERMONT, UNIVERSITY OF
28/10 15:00 Mỹ VP Hà Nội KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES
27/09 15:00 Mỹ VP Hà Nội OREGON STATE UNIVERSIY
22/09 14:00 Mỹ VP Hà Nội JAMES MADISON UNIVERSITY
19/12 15:00 Mỹ VP Hà Nội MARSHALL UNIVERSITY
Trường: Dean College
Trường: Manhattan College
Trường: Manhattan College
Trường: Pace University
Nếu đi du học Mỹ bạn sẽ học ngành gì? Hơn 80%  các bạn được hỏi đã trả lời các ngành liên quan đến Kinh tế và CNTT . Du học ngành thú y – đã bao giờ bạn nghĩ đến ? Một lựa chọn du học khá thú vị và mới mẻ phải không?
Những ngày tháng học tập ở Mỹ thực sự cũng là một cơ hội cho tôi. Chính khoảng thời gian xa ngày này đã giúp tôi mở mang kiến thức, hiểu biết thêm về nhiều nền văn hóa mới.