VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Academic Colleges Group (ACG), được thành lập năm 1994, là một hệ thống trường cung cấp các khóa Anh Ngữ, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dự bị đại học. ACG gồm 10 trường học với 7 trường tại New Zealand và 3 trường tại Việt Nam và Indonesia giảng dạy chung một nền giáo dục hợp nhất. Hệ thống Trường Quốc tế ACG thu hút hơn 5000 học sinh từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.