VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới Theo Liên Hiệp Quốc và the Economist Intelligence Unit thì Canada được xếp hạng 1 trong 10 nơi sinh sống hàng đầu thế giới từ năm 1994. Trong khảo sát của Liên Hiệp Quốc, Canada đã đạt được nhiều điểm cao về giáo dục, tuổi thọ cao (dựa vào hệ thống phổ cập chăm sóc sức khỏe cho tòan dân); và tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp. Thêm vào đó, những thành phố lớn của Canada như: Vancouver, Toronto và Montreal được công nhận là những thành phố tốt nhất trên thế giới để sinh sống và làm việc dựa trên chất lượng vệ sinh và an tòan, các họat động văn hóa và cuộc sống đầy hấp dẫn của các thành phố này.
Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
24/08 09:00 Canada VPHCM Vancouver Island University
13/09 15:30 Canada VP HCM Vancouver Island University
06/09 09:30 Canada VP HCM CENTENIAL COLLEGE