VietInt - Nhà tư vấn du học hàng đầu

Trong những năm gần đây, Canada nổi lên mà một điểm đến lý tưởng cho người dân nhập cư nhờ những chính sách khuyến khích. Hãy cùng tìm hiểu về định cư Canada thông qua 2 chính sách AIPP và RNIP.
Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký