Nguyễn Thị Nam Thanh - HB toàn phần Đại học Hull

Nguyễn Thị Nam Thanh - HB toàn phần Đại học Hull
10/01/2016 - 22:52
Học bổng toàn phần Thạc sĩ, Đại học Hull chuyên ngành Financial Management

Không chỉ dừng lại với trọng trách của một tư vấn viên hay một công ty tư vấn du học, chị Lam và Vietint đã là những người đồng hành trên mọi chặng đường khó khăn của mình. Thật sự thì mình đã thất bại trước rất nhiều học bổng từ các trường Đại học ở Anh và thậm chí cũng đã có suy nghĩ từ bỏ nước Anh để chuyển hướng sang mục tiêu mới, nhưng chính nghĩ từ bỏ nước Anh để chuyển hướng sang mục tiêu mới, nhưng chính chị Lam là người luôn động viên và khuyên mình nhẫn nại hơn nữa để mình có được kết quả như hôm nay.

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến